Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9482 – SKT/Comcast/JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)