Esimese Astme Kohtu presidendi määrus, 27. jaanuar 2009.