2009/142/CE: Decizia Comisiei din 18 februarie 2009 privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Regatul Unit în 2008 [notificată cu numărul C(2009) 977]