2009/142/EK: A Bizottság határozata ( 2009. február 18. ) a 2008-as egyesült királyságbeli madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2009) 977. számú dokumentummal történt)