Lieta T-34/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Canon Europa/Komisija