Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/297, annettu 20 päivänä helmikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi