Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen om den socialpolitiska agendan