Reģionu komitejas atzinums par Komisijas paziņojumu par Sociālo programmu