Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato dėl Socialinės darbotvarkės