2006 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas. # Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką. # Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2001/19/EB - Abipusis diplomų, pažymėjimų ir kitų dokumentų pripažinimas - Slaugytojas, dantų gydytojas, veterinarijos gydytojas, akušeris, architektas, vaistininkas ir gydytojas - Neperkėlimas per nustatytą terminą. # Byla C-262/05. Komisija prieš Austriją TITJUR