komisjon vs. Austria Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 15. juuni 2006. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik. # Liikmesriigi kohustuse rikkumine - Direktiiv 2001/19/EÜ - Diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine - Üldõed, hambaarstid, veterinaarid, ämmaemandad, arhitektid, farmatseudid ja arstid - Ettenähtud tähtaja jooksul ülevõtmata jätmine. # Kohtuasi C-262/05. TITJUR