2018 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2018/100, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatomos atitinkamai Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės, susijusios su tam tikrų žemės ūkio augalų ir daržovių veislių varietetų būtinosiomis tikrinamosiomis savybėmis ir būtinosiomis tyrimų sąlygomis (Tekstas svarbus EEE. )$