Informācijas procedūra — Tehniskie noteikumi (Dokuments attiecas uz EEZ)