Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2021/C 40/09