Cauza F-63/10: Acțiune introdusă la 5 august 2010 — Lunetta/Comisia