Sprawa F-63/10: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2010 r. — Lunetta przeciwko Komisji