Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 30/2013 al Comisiei din 17 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 288/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli, și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009