Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 30/2013, annettu 17 päivänä tammikuuta 2013 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta yhteisön tuen myöntämiseksi hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen koulujen oppilaille kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 288/2009 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta