Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 30/2013, 17. jaanuar 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 288/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele ning kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 288/2009