Kirjalik küsimus E-7411/10 Licia Ronzulli (PPE) komisjonile. Euroopa koostöö seoses kadunud lastega