Zwołanie ogólnego posiedzenia dotyczącego sprawdzania wierzytelności Sygnatura akt 05 KO.2016.672 2020/C 226/09