RESOLUTIE TOT BESLUIT VAN DE RAADPLEGING VAN HET EUROPESE PARLEMENT INZAKE HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR EEN VERORDENING (EEG) TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EEG) NR. 652/79 INZAKE DE CONSEQUENTIES VAN HET EUROPEES MONETAIR STELSEL VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID