Kawża C-386/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven – il-Pajjiżi Baxxi) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika komuni tas-sajd – Regolamenti (UE) Nri 1303/2013, 1379/2013 u 508/2014 – Organizzazzjonijiet ta’ produtturi ta’ prodotti tas-sajd u tal-akwakultura – Pjanijiet ta’ produzzjoni u ta’ kummerċjalizzazzjoni – Appoġġ finanzjarju għat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet – Kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà tal-infiq – Marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri – Assenza ta’ possibbiltà fid-dritt nazzjonali li titressaq applikazzjoni għal appoġġ)