Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8510 – Robert Tönnies / Clemens Tönnies / Zur Mühlen Group and Asset Group) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )