Mål T-319/20: Talan väckt den 27 maj 2020 – GGEW mot kommissionen