Zadeva T-319/20: Tožba, vložena 27. maja 2020 – GGEW/Komisija