Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1071/2014 на Комисията от 10 октомври 2014 година относно извънредни мерки за подпомагане на секторите на яйцата и птичето месо в Италия ( ОВ L 295, 11.10.2014 г. )