ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 945/93 του Mihail PAPAYANNAKIS προς την Επιτροπή. Εναρμόνιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή.