Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/747 tal-1 ta’ Ġunju 2020 li jistabbilixxi għeluq għas-sajd għat-tonn f’arċipelagi speċifiċi għal bastimenti tas-sajd artiġjanali li jtajru l-bandiera tal-Portugall