Komission asetus (EU) 2020/747, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2020, tonnikalaa tietyissä saaristoissa koskevan kalastuskiellon vahvistamisesta Portugalin lipun alla purjehtivien perinteistä pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten osalta