Mål C-749/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 maj 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative – Luxembourg) – B m.fl. / Administration des contributions directes (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 och 54 FEUF – Etableringsfrihet – Skattelagstiftning – Bolagsskatt – Moderbolag och dotterbolag – Vertikal och horisontell sambeskattning)