Zadeva C-749/18: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. maja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative – Luksemburg) – B in drugi/Administration des contributions directes (Predhodno odločanje – Člena 49 in 54 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Davčna zakonodaja – Davek od dohodkov pravnih oseb – Matične in hčerinske družbe – Vertikalna in horizontalna davčna integracija)