Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende: M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 347/12