Multilaterala avtal som är resultatet av handelsförhandlingarna 1973-1979 (GATT) - Protokoll till överenskommelsen om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet