Vienošanās protokols par vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII panta īstenošanu