Vuosien 1973-1979 kauppaneuvottelujen (GATT) tuloksena allekirjoitetut monenväliset sopimukset - Pöytäkirja tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklan 7 soveltamista koskevaan sopimukseen