Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Vokietija: atleidimai iš darbo 2010 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))