Pisemne zapytanie E-005345/11 Andreas Schwab (PPE) i Ingeborg Gräßle (PPE) do Komisji. Postępowanie przeciwko firmie Insigma-Idreco w sprawie elektrowni Marica-Wschód 2