Lieta T-559/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 11. jūlija spriedums — Laboratoire Garnier /ITSB ( “natural beauty” ) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “natural beauty” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)