Sag C-407/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 24. maj 2019 — Katoen Natie Bulk Terminals NV og General Services Antwerp NV mod Belgische Staat