Věc C-407/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Belgie) dne 24. května 2019 — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV v. Belgische Staat