Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 ( 2007. gada 22. oktobris ), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ( Vienotā TKO regula )