Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1213/2011 av den 23 november 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker