Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet om att stärka tränares förmåga genom att förbättra möjligheterna att förvärva färdigheter och kompetens 2020/C 196/01