Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill dwar It-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-kowċis biż-żieda ta’ opportunitajiet għall-kisba ta’ ħiliet u kompetenzi 2020/C 196/01