90/325/EØF: Kommissionens beslutning af 20. december 1989 om fastlæggelse af en faellesskabsstoetteramme for EF's strukturinterventioner i de omraader paa Vestlolland, der er omfattet af mål nr. 2 (Kun den danske udgave er autentisk)