Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/98 z dnia 3 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91, w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy