Komisjoni määrus (EÜ) nr 282/98, 3. veebruar 1998, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2568/91 oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ning asjakohaste analüüsimeetodite kohta