Mål T-63/08: Talan väckt den 6 februari 2008 – Cementir Italia mot kommissionen