Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. októbra 2011.